Älska staden

MVB bedriver verksamhet inom husbyggnad, mark, väg och projektutveckling. Vi är idag ett av Sveriges största privatägda byggbolag och har 8 kontor i 3 regioner. Vi präglas av snabba beslutsvägar, entreprenörskap och finansiell styrka. Vårt arbete ska kännetecknas av hög kvalitet, gedigen kunskap och stor miljömedvetenhet. Den här sidan är speciellt till för dig som är student.


Vi på MVB älskar staden och brinner för att utveckla den på ett hållbart, kreativt och lönsamt sätt – för människan, miljön och vår gemensamma framtid. Vi har bestämt oss för att lyckas med det. Är du med?


STUDENTER OCH MVB

Som student är du nästa generation på arbetsmarknaden och vi vill hjälpa dig att ta tillvara på din kunskap, drivkraft och ambition. Därför har vi flera studentprogram speciellt utformade för det. Vi värdesätter hållbarhet och mångfald och vill att våra studenter ska vara med att bidra till en bättre framtid. Vi tror på en familjär och inkluderande arbetsmiljö och vill att det ska genomsyra hela företaget. MVB har en platt organisationskultur och vilket ger dig som student mycket eget ansvar, stora möjligheter att påverka bolagets utveckling och fantastiska förutsättningar att göra karriär!

LADDA NER BOKEN OM MVB (PDF)

VAD TYCKER TIDIGARE STUDENTER?

 • SARA BREDING, ARBETSLEDARE ÖST

  Genom ett varierat arbete och duktiga handledare fick jag en klarare bild av vad jag ville arbeta med när jag blev klar med mina studier.

 • JOHAN FROSTENSSON, TRAINEE MVB ÖST

  Traineeprogrammet är en bra start på arbetslivet, då man får testa sig fram i de olika blocken, för att sedan hitta sin nisch inom byggbranschen.

 • PHILIP DAJCMAN, ARBETSLEDARE SYD

  MVB har genom praktiken verkligen hjälpt mig i övergången från skolan till arbetslivet och nu stormtrivs jag. Det bästa är alla människor man träffar, alla är väldigt hjälpsamma och ger en den stöttning man behöver

 • CECILIA RODELL, ARBETSLEDARE MVB SYD

  Jag blev anställd direkt efter min sommarpraktik med ett år kvar att plugga. Jag fick jag gå ett gäng utbildningar internt innan jag blev tilldelad mitt första projekt som arbetsledare. Det har varit helt fantastiskt att bli sedd och utmanad på det sättet.

Vad vill du göra på MVB?

SKRIV EN ANSÖKAN INNEHÅLLANDE:

 • En kort beskrivning av dig/er som person.
 • Var och vilken utbildning du/ni läser.
 • Vad du/ni tänkte skriva om, er frågeställning.
 • Vilken period du/ni planerar att skriva examensarbetet.
 • Varför du/ni vill göra examensarbetet hos oss.
 • Ange ”Examensarbete” i ämnesraden.

 

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL ÖNSKAD REGION

Ansökningsperioden för vårt traineeprogram är 1 januari – 18 mars 2018. Nästa traineeprogram startar hösten 2018.

För frågor om vårt traineeprogram kontakta Sara Breding, MVB Öst.

SKRIV EN ANSÖKAN INNEHÅLLANDE:

 • Personligt brev
 • CV
 • Betyg
 • Ange ”Praktikansökan 2018” i ämnesraden

 

Glöm inte märka filerna med för- och efternamn.

 

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL ÖNSKAD REGION

 

Ansökningsperioden är 1 februari till 31 mars. Efter ansökningstidens slut återkommer vi med besked senast 2018-04-13. Det är viktigt att du meddelar oss om du under tiden fått en praktikplats hos ett annat företag. Praktikperioden är maj till september.

Färdigutbildad?

På MVB är vi glada och stolta över vår inkluderande och familjära kultur, vilket bland annat har lett till att fler och fler kvinnor väljer att arbeta hos oss. Som anställd på MVB finns det stora möjligheter till karriär och personlig utveckling inom företaget, oberoende på vilken roll du har. Bland annat så har vi flera individuella utvecklingsplaner för nästan alla yrkesroller där vi lyfter och hjälper de medarbetare som bidragit med något extra.

 

 

Vårt moderbolag, Gullringsbo Egendomar, har också en intern ledarskapsutbildning, Gullringsboakademien, som hjälper duktiga medarbetare i alla dotterbolagen att ta nästa steg i karriären. Koncernen har också som mål att främja undervisning, forskning, utbildning och utveckling av god byggnadskultur och delar därför ut 1,2 Mkr till Årets Framtidsbyggare varje år.

 

På MVB söker vi alltid duktiga och nyfikna medarbetare. Vill du vara med?

 

Se våra lediga tjänster

Projekt vi är stolta över

Morängatan

Morängatan

Huset, som är ett passivhus, har 37 lägenheter varav en del inrymmer bostäder anpassade för människor med särskild behov, så kallad BmSS. Vi tycker det är viktigt att bygga för alla människor i samhället. Passivhus är mycket energisnåla hus där principen bygger på att man installerar en energieffektiv ventilationsanläggning, men att värmetillskottet som behövs för ett bra klimat kommer från de boende och apparater inne i huset samt från solinstrålning. Projektet genomfördes av MVB Astor Bygg.

Rättspsykiatriskt Centrum

Rättspsykiatriskt Centrum

Sveriges största passiv- och plusenergihus. Det innebär att byggnaden årligen kommer producera mer energi än vad den gör av med. Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad Guld och är helt unik i Sverige. Utöver passivhuskonstruktionen så höjs energieffektiviteten med en kombination av solceller, solfångare, geobrunnar och även ett eget vindkraftverk. Huset vann Årets Bygge och Årets Fasad 2017! Projektet genomfördes av MVB Syd.

Hjorthagshallen

Hjorthagshallen

Idrottshallen innehåller en läktare för publik, en cafeteria och träningslokaler för fäktning ger förutsättningar för ett levande och aktivt hus. En del av taket upptas av grönytor, sedum, som ersätter utnyttjad mark. Solpaneler för fastighetens energibehov placeras på idrottshallens tak. Hallen blir miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld och bidrar till en friskare och hälsosammare stadsdel. Projektet genomförs av MVB Öst.

Eastmaninstitutet

Eastmaninstitutet

MVB har genomfört en omfattande och varsam renovering av Eastmaninstitutet. I uppdraget ingick även renovering av fasad, fönster och tak samt att fastigheten genomgått omfattande åtgärder för energibesparing och förbättrad tillgänglighet enligt gällande krav. MVB hjälpte till att förbättra förutsättningarna för tandvården i huset samtidigt som vi med smarta lösningar ökade kapaciteten utan att kompromissa med hållbarheten. Projektet genomfördes av MVB Öst.

Soltofta

Soltofta

Soltofta är ett av Malmös modernaste demensboenden, med 72 vårdplatser, lokaler för hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering och dagverksamhet. Huset är byggt för att skapa maximal trygghet och anpassat för demens bland annat genom de centralt placerade grönskande innergårdarna samt färgsättning och belysning inomhus. På taket bidrar 200 kvm solceller till energiförsörjningen. Projektet genomfördes av MVB Syd.